Monday, February 14, 2011

Tatabahasa SPM - Latihan

Apakah yang salah dalam ayat ini?

1.Kesukarelaan merupakan elemen yang paling penting dalam menjayakan sesebuah pergerakan pertubuhan belia.

Kemukakan jawapan anda serta alasannya. Hantar jawapan anda kepada saya melalui e-mel.

No comments:

Post a Comment